Szlif kamieni

Szlifowanie kamieni jest jedną z technik obróbki kamieni naturalnych (szlachetnych i półszlachetnych). Proces ten polega na nadaniu kamieniom odpowiedniej formy i pokrycie całej ich powierzchni symetrycznymi płaszczyznami.
Sposób szlifowania dobiera się, biorąc pod uwagę wielkość kamienia, a także rodzaj oraz jego właściwości fizyczne i stopień odbicia światła. W szlifowaniu chodzi o to, by wydobyć z kamienia wszystko to, co najlepsze: jego brylancję i właściwości optyczne, a ukryć niedoskonałości i defekty.

Szlifowanie polega na nadawaniu kamieniom gładkich płaszczyzn, czyli faset. Fasety są to ukośnie ścięte narożniki kamienia lub jego krawędzie, które mają na celu również ochronę przed uszkodzeniami i przypadkowym uderzeniem.

Rodzaje szlifów kamieni

Do obróbki kamienie najczęściej stosuje się szlifu fasetkowe.
Szlif fasetkowy polega na pokryciu całej powierzchni kamienia symetrycznymi płaszczyznami, czyli fasetami. Liczbę i kształt faset dobiera się w taki sposób, by wydobyć z kamienia jego najkorzystniejsze cechy. Należy też dobrać odpowiedni rozmiar i kąty nachylenia fasetek.

Innym rodzajem stosowanego szlifu może być szlif schodkowy. Takiej obróbce najczęściej poddawane są szmaragdy, topazy czy rubiny, czyli kamienie jednocześnie przezroczyste i kolorowe. Cechą takiego szlifu jest prostokątny lub kwadratowy zarys tafli oraz równolegle ułożone fasety przypominające schody.

Popularny jest również szlif mieszany, czyli połączenie szlifu brylantowego i schodkowego. Stosuje się go by poprawić zewnętrzny efekt kamienia. W koronie stosuje się szlif brylantowy by kamień odznaczał się lepszym blaskiem. Jednak oszlifowana schodkowo podstawa sprawia, że światło jest słabiej odbijane.