Cechy probiercze srebra

Cecha probiercza jest prawnie chronionym znakiem urzędowym, który potwierdza zawartość metalu szlachetnego w danym wyrobie. Każdy wyrób ze srebra powyżej 5 g musi mieć wybitą taką cechę. Znakiem oznaczającym cechy probiercze, w przypadku wyrobów ze srebra, jest głowa kobiety. Poza tym taka cecha powinna zawierać informację o próbie, a także musi być na niej oznaczone miejsce cechowania.

Cechy probiercze srebra