Przeliczniki rozmiarów dla różnych systemów:

Europa
Anglia USA Obwód
(mm)
Średnica
(mm)
5 G 4 45 14,0
6 H   46
14,3
7
47
14,6
8
I
5
48
15,0
9
J
49
15,3
10
K
 
50
15,6
11
L
6
51
16,0
12
52
16,3
13
M
53
16,6
14
N
7
54
17,0
15
O
55
17,3
16
 
 
56
17,6
17
P
8
57
18,0
18
Q
58
18,3
19
R
9
59
18,6
20
S
60
19,0
21
 
 
61
19,3
22
T
10
62
19,6
23
U
63
20,0
24
V
 
64
20,3
25
11
65
20,6
26
W
 
66
21,0
27
X
12
67
21,3
28
Y
68
21,6
29
Z
 
69
22,0
30
13
70
22,3
31
Z+
 
71
22,6
32
14
72
23,0
33
Z++
 
73
23,3
34
 
74
23,6

-10% na wszystko potrwa ... ODKRYJ !