Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Klubu przyjaciół Ania Kruk od dnia 1.02.2017r.

Regulamin obowiązujący do dnia 31.01.2017r dostępny jest pod linkiem.

§ 1. IDEA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ANIA KRUK

Członkostwo i uczestnictwo w programie lojalnościowym ANIA KRUK (dalej: Klub Przyjaciół Ania Kruk) jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora tj. firmy ANIA KRUK Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 27/1 . Celem programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów naszej firmy, doceniających jakość oferowanych przez nas wyrobów, czego wskaźnikiem jest ilość dokonywanych zakupów w butikach stacjonarnych sieci ANIA KRUK na terenie całego kraju oraz w butiku online dostępnym pod adresem www.aniakruk.pl . Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili jego ogłoszenia w butikach stacjonarnych ANIA KRUK oraz na stronie internetowej butiku online www.aniakruk.pl na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyn przy jednoczesnym powiadomieniu Uczestników drogą elektroniczną o oficjalnym terminie zakończenia programu. .

§ 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

1. Warunkiem przystąpienia do programu jest:

 • 1)

  Dokonanie jednorazowego zakupu w salonach stacjonarnych lub butiku online ANIA KRUK na kwotę minimum 300zł lub zebranie paragonów z zakupów w sieci butików stacjonarnych ANIA KRUK z okresu 6 miesięcy na łączną kwotę 300zł.

 • 2)

  Czytelne, kompletne, zgodne z prawdą wypełnienie i pozostawienie w butiku stacjonarnym formularza zgłoszeniowego, zawierającego co najmniej dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta/Użytkownika butiku online. Możliwe jest również dołączenie do programu lojalnościowego po dokonaniu jednorazowego zakupu w butiku aniakruk.pl na kwotę minimum 300zł i wypełnieniu formularza u obsługi butiku stacjonarnego. Użytkownik butiku online www.aniakruk.pl, spełniający warunki programu, zostanie automatycznie powiadomiony o możliwości dołączenia do programu lojalnościowego po dokończeniu procesu zamówienia spełniającego warunki przystąpienia do Klubu Przyjaciół Ania Kruk.

 • 3)

  Złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym wniosku zgłoszeniowym lub zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zgłoszeniowym online, potwierdzające zgodę Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z niniejszym programem (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), akceptację regulaminu programu lojalnościowego ANIA KRUK (dostępnego w każdym salonie ANIA KRUK na terenie całego kraju, jak i na stronie internetowej www.aniakruk.pl). Możliwe jest równocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji na adres pocztowy, poczty elektronicznej lub sms-em.

§ 3. KARTA

Spełnienie powyższych warunków uprawnia do otrzymania Karty Klubu Przyjaciół ANIA KRUK, z podanym na niej indywidualnym numerem karty. Organizator, firma ANIA KRUK zastrzega sobie prawo do odmowy wydania karty w przypadku, gdy formularz jest niekompletny, nieczytelny, posiadający nieprawdziwe dane lub pozbawiony podpisu ubiegającego się, bez konieczności dodatkowego uzasadnienia swojej decyzji. Karta stanowi własność firmy ANIA KRUK z siedzibą w Poznaniu, ul. Mazowiecka 27/1 i nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową. Karta upoważnia do skorzystania z szeregu uprawnień oraz akcji promocyjnych, które są oferowane wyłącznie uczestnikom programu ANIA KRUK.

§ 4. UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY

1. Skorzystanie z oferowanych uprawnień jest możliwe tylko po uprzednim okazaniu karty sprzedawcy w salonie ANIA KRUK. Zarejestrowani użytkownicy butiku online aniakruk.pl, którzy dołączyli do Klubu Przyjaciół ANIA KRUK automatycznie korzystają z przysługujących im praw. Korzyści płynące z posiadania karty Klubu Przyjaciół ANIA KRUK to:

 • 1)

  każdorazowy rabat w wysokości 10% na biżuterię oferowaną przez butik stacjonarny firmy ANIA KRUK. Przy zakupach online, zniżka jest naliczana automatycznie,

 • 2)

  korzystanie z indywidualnych promocji oferowanych wyłącznie członkom Klubu Przyjaciół ANIA KRUK,

 • 3)

  korzystanie z bonów rabatowych, w przypadku ich emisji przez Organizatora, uprawniających do jednorazowych zakupów np. z okazji urodzin Firmy Ania Kruk Sp. z o.o. otrzymywanie informacji o nowych kolekcjach i bieżących trendach dotyczących branży jubilerskiej,

 • 4)

  bezpłatne czyszczenie srebrnej i złotej biżuterii ANIA KRUK, w okresie dwuletniej gwarancji,

 • 5)

  bezpłatna naprawa zerwanych gumek w bransoletkach ANIA KRUK, z kolekcji kamieni naturalnych, w okresie dwuletniej gwarancji.

Uprawnienia wynikające z posiadania karty, bony rabatowe oraz upusty cenowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim, wymieniane na ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenia, jak również nie łączą się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez salony firmy ANIA KRUK. W takim przypadku możliwe jest skorzystanie przez klienta z oferowanej w tym czasie promocji albo z rabatu wynikającego z posiadania karty.

§ 5. KORZYSTANIE Z KARTY KLUBU PRZYJACIÓŁ ANIA KRUK

Dla posiadaczy Karty Przyjaciół Ania Kruk, przy każdym kolejnym logowaniu rabat zostanie uwzględniony automatycznie, a w przypadku zakupów w butiku stacjonarnym, rabat zostanie naliczony przy kasie po okazaniu karty.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przywilejów wynikający z posiadania karty oraz regulaminu członkostwa. Jednocześnie ma prawo wykluczenia Uczestnika programu w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu, bądź nie przestrzega postanowień regulaminu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem.

§ 7. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie poprzez złożenie, w którymkolwiek salonie ANIA KRUK, pisemnego oświadczenia o rezygnacji opatrzonego własnoręcznym podpisem. Treść regulaminu oraz wszystkie jego zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w salonach firmy ANIA KRUK oraz na stronie internetowej www.aniakruk.pl i tamże udostępnione wszystkim Uczestnikom programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w każdym czasie, po upływie miesiąca od momentu ogłoszenia takiej informacji w Internecie oraz salonach firmy ANIA KRUK.