W związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie naszego newslettera informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ania Kruk Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-623), ul. Mazowiecka 27/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417731, NIP: 7811877692, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 zł (dalej Administrator), z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: kontakt@aniakruk.pl.

We wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem na dedykowany do tego adres e-mail: rodo@aniakruk.pl.

Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przesyłania Tobie w wybranym przez Ciebie kanale komunikacji (e-mail lub SMS/MMS) newslettera zawierającego informacje handlowe, w szczególności informacje o produktach, nowościach i aktualnych promocjach w sklepie ANIA KRUK na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • przesyłania Tobie w wybranym przez Ciebie kanale komunikacji (e-mail lub SMS/MMS) spersonalizowanych treści marketingowych oraz ofert promocyjnych z okazji Twoich urodzin na podstawie Twojej odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody od momentu jej wyrażenia, do chwili cofnięcia.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wysłania Tobie newslettera a więc dostarczania Ci informacji o naszych produktach, nowościach i promocjach.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym partnerom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi związane z promocją i reklamą oraz dostawcom usług technologicznych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.