Cechy probiercze

Wszystkie wyroby ze złota przeznaczone na sprzedaż muszą mieć wybite tzw. cechy probiercze. Są to specjalne znaki, które mówią nam o autentyczności wyrobu, a także o jego próbie, czyli jaką ilość złota w sobie zawierają. Jedynie w przypadku przedmiotu o masie mniejszej niż 1 gram takiego znaku nie muszą posiadać.

Cecha probiercza musi posiadać:

  • rodzaj metalu szlachetnego : złoto ma symbol głowy rycerza

  • próbę, czyli zawartość metalu szlachetnego

  • oznaczenie miejsca cechowania

Cechy probiercze